Predstavíme sa Vám

Agentúra Correct vznikla v roku 1997

najmä za účelom poskytovania služieb pre potravinárske prevádzky, import a export potravín, ako aj zabezpečenie certifikátov, licencií, povolení a súhlasov vyžadovaných platnými právnymi predpismi pri výrobe, manipulácii skladovaní a uvádzaní potravinárskych výrobkov na trh. Ako sa menila a mení legislatíva, tak sa prispôsobovala a naďalej prispôsobuje aj činnosť našej spoločnosti. Činnosti ktoré spoločnosť v súčasnosti zabezpečuje sú bližšie popísané v záložke Činnosti.


Klientom vychádzame maximálne v ústrety

a zabezpečujeme pre nich kompletný servis od posúdenia projektu až po uvedenie do prevádzky. Túto činnosť v súčasnosti vykonávame aj pre nepotravinárske prevádzky.


Staráme sa o klientov

aj počas prevádzky vo forme zastupovania, konzultácií, poradenstva a internej kontroly v podobe mesačných správ (audit). Klientom sme k dispozícii počas aj mimo pracovného času, na požiadanie aj v sobotu a v nedeľu.

Medzinárodný Servis

Našou prioritou je absolútna spokojnosť klienta

a pocit, že je o neho korektne postarané. Môžete sa na nás spoľahnúť aj v zahraničí. Hovoríme anglicky, nemecky a taliansky.

Kontakt

Kontaktujte nás

Na čo ešte čakáte?
Neváhajte! Všetky potrebné kontakty nájdete na našej webovej stránke v sekcii kontakt.